Monthly Archives For Xuño 2019

Jobshadowing en Bélxica

, , No Comment

Recentemente profesorado dos departamentos de Administración e Comercio e de Informática do IES Chan do Monte fixeron unha visita conxunta de tipo jobshadowing (ou observación de profesionais) a distintas empresas en Bélxica. A visita principal…

Read Post →

Citizen Europe: Los hijos de Erasmus

Citizen Europe: Los hijos de Erasmus

, , No Comment

“Citizen Europe: Los hijos de Erasmus” é un documental producido pola canle Arte TV sobre o programa de mobilidade Erasmus nado en 1987. Unha análise política, histórica e sociolóxica do programa favoreceu e segue favorecendo…

Read Post →